www.pietvanegmond.nl

Piet van Egmond, de Virtuoos

CD de Virtuoos

De Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum werd opgericht in 1986. Piet van Egmond, organist en dirigent (1912-1982) had een groot archief van eigen opnamen. Hij was zeer veelzijdig, had een geweldige techniek en een enorm repertoire. Al in de dertiger jaren gaf hij orgelconcerten voor de A.V.R.O. In 1948 begon hij met zijn populaire orgelbespelingen voor de N.C.R.V. waardoor hij een groot publiek veroverde. In de loop der jaren werd zijn aanhang nog groter door de vele orgelconcerten in het land. Dat Piet van Egmond een virtuoos organist was is alom bekend. Deze CD onderstreept dat nog eens extra in zelden gehoorde orgelwerken van o.a. Bram Bruin en Edmund Thomas Chipp en zijn improvisaties. De CD begint met een programma van verzoeknummers, nummers 1-5, door Piet van Egmond uitgevoerd op 7 maart 1960. Ook de rest van het programma dateert uit die tijd. Jos van der Kooy schreef een uitvoerige recensie voor De Orgelvriend. We citeren hieruit het volgende:

Op de cd staan gouwe ouwen zoals de “Koekoek en de nachtegaal” van Händel, de Fanfare van Lemmens en het eerste deel uit het fluitconcert van Rinck. Bijzonder is de Cortège over “Here Jezus om Uw woord” van Jacques Bonset (1880-1959). Het werk roept bij mij associaties op met het improviseren van Van Egmond. Van die improvisatiekunst is een viertal voorbeelden opgenomen. Twee hebben klassieke gezangen uit de Hervormde Bundel van 1938 als uitgangspunt. De bundel van Johannes de Heer leverde de thema’s voor de twee resterende. Bij die verrukkelijke vrome versjes voelt Van Egmond zich als een vis in het water! “’k Gaf mijn alles op voor Jezus” en “Als ik maar weet” stijgen onder de handen en voeten van Van Egmond tot grote hoogte. Hij speelt je als het ware de hemel in! Ik heb dat vaak live meegemaakt in de Diensten met Belangstellenden in de Amsterdamse Spuikerk, waar Van Egmond en ds. R.J. van Pagée wekelijks vurige pleitbezorgers waren voor evangelie, geloof, kerk, samenzang en orgelspel – en dat midden in ons Sodom en Gomorra aan Amstel en Y! Op de CD staat ook de Toccata in C van Bram Bruin, opgedragen aan Feike Asma. Waar Feike een stoere calvinistische uitvoering van dit werk gaf - je rook als het ware sigaren en jenever – tovert Piet het werk om tot een elegant salonstuk dat in een chique Londense citykerk hoge ogen zou gooien.

Piet van Egmond "De Virtuoos". Inclusief verzendkosten € 15,00, voor donateurs € 10,00.

Bestellen
Uw bestelling ontvangt u door overmaking van het genoemde bedrag op bankrekening NL51 INGB 0005161151 t.n.v. Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum te IJlst.
Belangrijk is dat u uw volledige adresgegevens op de overmaking vermeldt.

Programma CD de Virtuoos