www.pietvanegmond.nl

CD 52 Choralvorspiele Op. 67 van Max Reger

CD Reger

Op dinsdag 29 november 2016 is een nieuwe dubbel-cd van Piet van Egmond gepresenteerd met alle 52 Choralvorspiele Op. 67 van Max Reger, uitgevoerd op het Schnitger-orgel van de Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle.

Sinds de oprichting in 1986 is de Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum al op zoek naar geluidsopnamen van de Amsterdamse organist-koordirigent Piet van Egmond (1912-1982). In haar 30-jarig bestaan bracht de stichting in samenwerking met Edition Festivo al een flink aantal cd’s uit met opnamen uit het privé-archief van de organist, uit het archief van EMI en uit de omroeparchieven. In 1991 verscheen al eens een cd met de grote koraalfantasieën Op. 27 & Op. 52 en de B-A-C-H van Max Reger, gespeeld door Piet van Egmond op het Klais-orgel in de Dom van Keulen.

In 1960 kreeg Piet van Egmond van de NCRV opdracht om alle 52 Choralvorspiele Op. 67 van Max Reger vast te leggen op het Schnitger-orgel in de Zwolse Grote of Sint-Michaëlskerk. De opnamen werden gemaakt in het kader van het G(eestelijk) L(ied)-archief van de NCRV en werden in de loop der jaren gebruikt voor orgeluitzendingen en godsdienstige programma’s.
In de jaren ’80 van de vorige eeuw raakte het GL-archief in onbruik en eind jaren ’90 werd het ontbonden en ondergebracht bij het Instituut voor Beeld en Geluid van de Nederlandse Publieke Omroep. Lange tijd was onduidelijk wat er met de Reger-opnamen was gebeurd, totdat audioresearcher Piet Tullenaar ze in gedigitaliseerde vorm aantrof bij ‘Beeld en Geluid’. De Piet van Egmondstichting kreeg toestemming van de NCRV om de Choralvorspiele integraal op cd uit te brengen.

Een fragment van de cd is te beluisteren via Soundcloud.


Het stemt tot voldoening dat met deze uitgave in het Reger-herdenkingsjaar 2016 weer een belangrijk item aan de discografie van Piet van Egmond is toegevoegd.

Bestelwijze: € 20,00 overmaken op IBAN NL51 INGB 0005 1611 51 t.n.v. Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum te IJlst, met vermelding van uw adres en ‘CD Reger Koraalvoorspelen’. Voor donateurs is de prijs € 17,50 (incl. verzendkosten).