www.pietvanegmond.nl

Nieuwe cd ‘Gold und Silber’ verschenen

CD Gold und Silber

Op zaterdag 16 september, tijdens het eerste Transcriptieconcours dat de Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum in de Immanuelkerk in Maassluis organiseerde, is de nieuwe cd Gold und Silber gepresenteerd. Historische radio-opnamen van transcripties van bekende klassieken door Piet van Egmond op het orgel van de v.m. Prinsessekerk te Amsterdam.

De stichting heeft andermaal een keuze gemaakt uit de oude bandopnamen die er nog zijn van Piet van Egmonds Populaire orgelbespelingen voor de NCRV-radio uit eind jaren ’50, begin jaren ’60. Daar zijn opnamen bij die eerder werden uitgebracht op musicassette, zoals de Ouverture ‘Dichter und Bauer’ van Franz von Suppé, twee delen uit Jeux d’Enfants van Georges Bizet en de mars Pomp & Circumstance No. 1 van Edward Elgar. Maar vooral veel niet eerder uitgebrachte opnamen zoals de spectaculaire Wals uit Masquerade van Khachaturian, de aria ‘Where’er you walk’ van Handel, de lieflijke Rêverie du Soir van Saint-Saëns en de avontuurlijke Csárdás van Monti. En natuurlijk wordt het programma afgesloten met een virtuoze improvisatie over eigen thema’s.

De cd gaat vergezeld van een booklet met achtergrondinformatie over de opnamen en over de gespeelde muziekstukken. Van enkele stukken op de cd zijn fragmenten te beluisteren:

  • fragment uit Pomp & Circumstance No. 1 (Elgar)
  • fragment uit Jeux d’Enfants (Bizet)
  • Bestellen
    De cd is te bestellen door € 17,50 over te maken op IBAN NL51 INGB 0005 1611 51 
    t.n.v. Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum te IJlst, met vermelding van de gewenste uitgave(n). Vergeet niet uw adres te vermelden! De cd wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

    Programma Gold und Silber