www.pietvanegmond.nl

Over de Stichting...

Doelstelling

De Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum werd in 1986 opgericht met het doel om documentatie en muzieknalatenschap van de Amsterdamse organist en koordirigent Piet van Egmond (1912-1982) te achterhalen en voor het nageslacht te bewaren.

De stichting stelt zich onder meer ten doel:

•  het verzamelen en beheren van documentatie in welke vorm dan ook over de musicus Piet van Egmond en deze voor geïnteresseerden toegankelijk te maken;
•  het organiseren van activiteiten met het oogmerk bij te dragen tot herinnering aan en waardering van de toonkunst van deze musicus.

Zij tracht haar doelen te bereiken door:

•  oprichting en instandhouding van een documentatiecentrum. Er wordt naar gestreefd al het bronnen- en documentatiemateriaal van en over Piet van Egmond dat in particulier bezit is, te achterhalen en onder te brengen in een documentatiecentrum zodat het voor de toekomst behouden blijft en door geïnteresseerden geraadpleegd kan worden. Dit documentatiecentrum staat nadrukkelijk ook open voor documentatie en muzikale nalatenschap van andere Nederlandse organisten en orgelcomponisten.
•  uitgaven en diverse activiteiten. De stichting verleent medewerking aan de uitgave en verspreiding van een biografie over Piet van Egmond en de uitgave van bladmuziek. Ook geeft de stichting historische opnamen van Piet van Egmond, het Amsterdams Oratorium Koor en het Dubbelkwartet uit, afkomstig van omroepen en particulieren, en uit het omvangrijke geluidsbandenarchief van Piet van Egmond, dat door de stichting wordt beheerd. Verder ontplooit de stichting op eigen initiatief of op verzoek van anderen activiteiten in de vorm van concerten, exposities, presentaties van dia- en videoklankbeelden, in besloten kring ten gehore brengen van archiefopnamen en andere activiteiten in overeenstemming met de doelstelling.